GIỚI THIỆU
Hoạt động

Ngày 8/5/2015 nhân viên và cán bộ tổng công ty đã có buổi chup hình lưu niệm